Akademi Isparta

ALES

ALES Nedir?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES);
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan bir sınavdır.

ALES Hakkında Bilgi
Dört yıllık herhangi bir lisans programından mezun olan herkes bu sınava girme hakkına sahiptir. ALES, Aralık ve Mayıs aylarından olmak üzere yılda iki defa yapılır. Bu sınavda baraj 55 puandır. Aralık ayında sınava giren bir aday Mayıs dönemi ve onu takip eden diğer dönemlerde de sınava gerebilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur. Sınavdan alınan puanın geçerlilik süresi iki yıldır. Sözel yetenek ve sayısal yetenek olmak üzere iki bölümden oluşur. Hangi puan türü hedefleniyorsa o alana ağırlık vermek gerekir. Sözel bölüm; sözcükte anlam, cümlede anlam, cümle sıralama, paragraf ve akıl yürütme sorularından oluşur. Sayısal bölüm ise; sayılar, şekil bilgisi ve geometri sorularından oluşmaktadır.

Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

Sınav İçeriği Hakkında Bilgi
Sınav, Sayısal ve Sözel bölümden oluşur. Sınavın sayısal bölümünde 40 sorudan Oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); Sözel bölümünde ise 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Test) yer alır. Bütün adaylar her üç testi de cevaplar. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl Yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzeydir. Sözel Testi, Sözel akıl Yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Her üç testteki sorular da, belirli Yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değildir. Test soruları farklı alanlardan gelen Yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir. Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 90 dakikadır (1,5 saat).

ALES'e Nasıl Başvuru Yapabilirim? Başvuru Sırasında Neler Yapmam Gerekiyor?
ALESe katılmak isteyen adaylardan, Türkiyedeki üniversitelerde bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi üniversitelerinden, mezun durumda bulunanlar istedikleri üniversiteden, KKTCde oturanlar ise ALES kılavuzunda adresi belirtilen ÖSYM Temsilciliğinden; kılavuz ve başvurma belgesinden oluşan başvuru evrakını, 2,00 YTL karşılığında ilan edilen tarihler arasında alabilir. Adaylar, kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak doldurdukları Başvurma Belgesi ile sınav ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren Banka Dekontunu; (mezun olmayanlar kendi üniversitelerine, mezun olanlar ise istedikleri üniversiteye) onaylatarak teslim etmelidir. Başvurma Belgeleri teslim edilirken 2,00 YTL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenir. Başvurular şahsen yapılır. Başvuru sırasında adayların, Başvurma Belgesindeki kimlik bilgilerinin onaylanabilmesi için, fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bir süre sonra sınava girilecek bina ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan önce adayların adreslerine gönderilir.

ALES Puan Hesaplama Sistemi
ALES Puan Hesaplama Sistemi Nasıl Çalışıyor? Ales Puanları Nasıl Hesaplanır? Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Yani her yaptığınız 4 yanlış, 1 doğru cevabınızın yitirilmesi demek olacaktır. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

Sayısal-1SP Sayısal-2SP Sözel-1SP
Sayısal AP : 0,3 0,4 0,3
Sözel AP : 0,2 0,1 0,7
Eşit AP : 0,25 0,25 0,5
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar,altta bulunan formül kullanılarak 100 üzerinden puanlar dönüştürülecektir.

ALES Puan Hesaplama AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

Sınav Sonucu Nasıl Bildiriliyor?
Sınav sonuçları, adayların adreslerine Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olan bir sınav sonuç belgesiyle gönderilecektir. Bu belgede adayların sınavın her iki bölümüne ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES Puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. Sınav sonuçlarınızın adresinize gelmesini beklemeden ÖSYM’nin uyguladığı diğer sınavlar gibi ALES sınav sonucunuzu da açıklandığı gün T.C. Kimlik Numaranız ile ÖSYM ALES sonuç sayfasından öğrenebilirsiniz. ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)

KURS PROGRAMI
Dersler Saat
Matematik 80
Türkçe 30
Sözel Mantık 10
Toplam 120