Akademi Isparta

DGS

DGS Nedir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Meslek yüksekokulları ile Açık Öğretimin 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretimin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla yılda bir kez genellikle Temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

DGS'ye Kimler Başvurabilir?
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları Ve Açık Öğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS ye başvurabilirler.
Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS ye girmek zorundadırlar.
Açık Öğretim dâhil olmak üzere, öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar, DGS ye başvuramazlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS ye başvurabilirler.

Sınav İçeriği ve Yapısı Nedir
Sınav Sayısal ve Sözel bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur.Hem sayısal hem Sözel soruları genel olarak mantık yürütebilme yeteneğinizi ölçen sorulardır.
Sınav 80 sayısal ve 80 Sözel olmak üzere toplam 160 sorudan oluşur.
180 Dakika yani 3 saat süreniz vardır.
Sınav genelde Temmuz ayının ikinci haftası Pazar günü Üniversite Rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve Lefkoşa `da yapılır.

DGS Puanlama Nasıl Yapılmaktadır
DGS puanları birkaç aşamada hesaplanmaktadır:
Sınavın sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanıp, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.
Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması hesaplanarak adayların “Sayısal Standart Puan” ve “Sözel Standart Puanları” elde edilir.
DGS ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır. Önlisans başarı puanının hesaplanmasında meslek yüksekokulu müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYMye ulaştırılan bölümlerin akademik ortalamaları ve diğer bilgiler kullanılmaktadır.
Önlisans Başarı Puanı hesaplandıktan sonra her önlisans programında DGS ye giren adayların (örneğin: 2009 DGS) standart puanları dikkate alınarak işleme tabi tutulmakta ve Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının (AÖBP) elde edilmektedir.
Son olarak, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının (AÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla DGS Puanları elde edilmektedir.
DGS Sonuçları yalnızca mevcut öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

DGS Tercih Bilgileri
DGS de Tercihler sınavdan önce yapılmaktadır. Puanınızı bilmeden tercih yapacağınızdan dolayı ölü tercih yapmamaya dikkat etmelisiniz. Tercih yaparken ilk yüksek Puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz Şimdiye kadar uygulanan DGS lerde. 8 tercih hakkı vardır. Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş Bölümleri tercih edebilirsiniz DGS Sınca Sonuçları Sınav sonuçları genel olarak sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde www.osym.gov.tr adresinden açıklanır. Sınav sonuç belgenizi Ankaradaki ÖSYM bürosundan veya size en yakın ÖSYM bürosundan bizzat yada yakınlarınız aracılığıyla alabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) KURS PROGRAMI
Dersler Saat
Matematik 100
Türkçe 40
Sözel Mantık 20
Toplam 160+20 saat tekrar