Akademi Isparta

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri
Öğretmen adayları için hazırlanan bu oturum, Cumartesi günü Genel Yetenek-Genel Kültür sınavından sonra 14: 30’da yapılmaktadır. Bu oturumda 150 dakikada adaylar 120 soruyu yanıtlamak zorundadır. Bundan dolayı bu oturumda hız değil, alana hakim olmak daha önemlidir. Eğitim Bilimleri bölümünde öğretmen adayları, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Rehberlik ve sınıf yönetimi gibi alanlarından çıkacak olan soruları yanıtlamak durumundadırlar. Aşağıda Eğitim Bilimleri sınavında çıkan soruların konu dağılımları verilmiştir;

Eğitim Bilimlerinin Konu Dağılımı
1 ) EĞİTİM PSİKOLOJİ % 50 2) PROGRAM GELİŞTİRME- ÖĞR.YÖN.TEK % 35
A) Gelişim Psikolojisi % 10
B) Öğrenme Psikolojisi % 25
C) Ölçme ve Değerlendirme % 15
A) Program Geliştirme % 10
B) Öğretim Yöntem ve Teknikleri % 25
3) REHBERLİK % 15


Eğitim Bilimleri Ders Saatleri
GELİŞİM PSİKOLJOSİ 20 saat
ÖĞRENME PSİKOLJOSİ 24 saat
REHBERLİK 20 saat
PROGRAM GELİŞTİRME 20 saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNLİKLERİ 24 saat
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 24 saat
TOPLAM 132 saat