Akademi Isparta

Genel Yetenek - Genel Kültür

Genel Yetenek - Genel Kültür
Genel Yetenek Genel Kültür sınavı Cumartesi 09: 30- 11: 30 saatleri arasında yapılmaktadır. Sınavda adaylar Genel Yetenek bölümünde 30’u Matematik, 30’u Türkçe olmak üzere toplam 60 soruyu yanıtlamalıdırlar. Adaylar Genel Kültür bölümünde de 30’u Tarih, 18’i Coğrafya, 12’si Yurttaşlık Bilgisi olmak üzere 60 soruyu yanıtlamak zorundadırlar. 120 soruyu adaylar 120 dakikada yanıtlamaları gerektiği için, bu bölüm daha kısa zamanda daha hızlı soru yanıtlamayı gerektirmektedir. Aşağıda bu sınavda çıkan soruların konu dağılımları verilmiştir.

Genel Yetenek Konu Dağılımları
1) TÜRKÇE % 50 2) MATEMATİK % 55
A) Sözcük Bilgisi % 5
B) Dil Bilgisi % 10
C) Anlatım Özellikleri % 5
D) Okuduğunu Anlama % 30
A) Sayılarla İşlem Yapma % 10
B) Matematiksel İşlemlerden Yaralanma % 10
C) Problem Çözme % 20
D) Temel Geometri Bilgilerinden yararlanma % 5
E) Tablo, grafik Okuma ve Yorumlama % 5


Genel Kültür Konu Dağılımları
1) Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi % 40 2) Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10 3) Türkiye Coğrafyası % 30 4) Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15
A) III.Selim'den İtibaren Türk Inkılabını Hazırlayan Etkenler % 5
B) Ulusal Kurtuluş Savaşı % 5
C) Atatürk İlke ve Inkılapları % 15
D) Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10
A) Selçuklular ve önceki Dönem % 5
B) Osmanlılar Dönemi % 5
A) Türkiye'nin Fiziki Özellikleri % 5
B) Türkiye'nin Beşeri Özellikleri % 5
C) Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri % 20
A) Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve özel Hukuku % 5
B) Anayasa % 5
C) İdare % 5


Genel Yetenek - Genel Kültür Ders Saatleri
TÜRKÇE 28 saat
MATEMATİK 80 saat
TARİH 50 saat
COĞRAFYA 32 saat
ANAYASA VE GÜNCEL OLAYLAR 24 saat
TOPLAM 214 saat