Akademi Isparta

HAFIZA TEKNİKLERİ VE ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİM PROGRAMI

Neden aynı zeka ,bilgi düzeyine sahip olsa da kimileri daha çabuk ve daha hızlı öğrenirken kimileri daha geç öğrenir? Çünkü herkes farklı şekilde öğrenir –algıları farklıdır , kendinizin farkında olup daha başarı olabilirsiniz. Eğitimde en önemli nokta eğlenmektir, çünkü zihin ve beden rahatlayınca öğrenme süreci gerçekten hızlanır.

Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri

Hafıza teknikleri ve anlayarak hızlı okuma ile kazanımlarınız;
1. Anlayarak Okuma Hızını en az % 200 Arttırmak.
2. Yanlış Okuma Alışkanlıklarını Düzeltmek (geri dönüşler, aşırı içten seslendirme, hayal kurma...)
3. Konsantrasyon Seviyesini Üst Düzeye Çıkarmak.
4. Analitik Düşünme Becerisini Geliştirmek.
5. Sürekli Okuma Alışkanlığı Kazanmasını Sağlamak.
6. Profesyonel Bir Okuma Alışkanlığı Kazanmasını Sağlamak.
7. Uzmanlık ve Diğer Sınavlarda Zamanı Etkin Kullanmasını Sağlamak

Tanıştığınız Kişilerin İsimlerini ve Yüzlerini Unutmayacaksınız ! “Öğrendiğim bilgileri hafızamda tutamıyorum” demeyeceksiniz ! Beyninizi Etkin Kullanmayı Öğreneceksiniz ! Hızlı Düşünüp Çabuk Karar Vereceksiniz !...

ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİM PROGRAMI
1. Anlayarak hızlı okuma eğitimini tanıma.
2. Okuma hızı ve anlama derecesinin ölçümü.
3. Yanlış okuma alışkanlıklarının belirlenmesi.
4. Göz kaslarının gelişimini sağlayacak çalışmaların öğretilmesi.
5. Okumaya yönelik tutum ölçeğinin uygulanması.
6. Düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini arttırmaya yönelik farklı uygulamalar yapılması.
7. Anlama derecesini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılması.
8. Mantık ve muhakeme yeteneğini geliştirmeye yönelik çalışmalar Yapılması, aktif görüş alanının genişletilmesi.
10. Sağ beyni geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması.
11. Bütünsel algıyı arttırmaya yönelik uygulamalar yapılması.
12. Eğitim programının gelişim sürecini ölçen uygulamaların yapılması.
13. Eğitim programının kazanımlarının değerlendirilmesi.

HAFIZA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Eğitim Programının İçeriği
• Beynin Potansiyelini Keşfetme, sağ Beyni Kullanmayı Öğrenme.
• Öğrenmeyi Öğrenmek.
• Not Kullanmadan Zihinsel Sunum Becerisi Kazanma.
• İmgeleme ve Kodlama Teknikleri.
• İsim ve Yüz Hatırlama Teknikleri, Görsel Kodlama Tekniği.