Akademi Isparta

KPSS A GRUBU

A GRUBU
HUKUK : 190 SAAT
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ceza Hukuku
Ticaret Hukuku
İcra İflas Hukuku

İKTİSAT : 150 SAAT
Mikro İktisat
Makro İktisat
Para Banka
İktisadi Doktrinler Tarihi
Uluslararası İktisat
Kalkınma ve Büyüme
Türkiye Ekonomisi

MALİYE : 75 SAAT
Maliye Teorisi
Kamu Harcamaları
Kamu Gelirleri
Türk Vergi Sistemi
Vergi Hukuku
Devlet Borçları
Devlet Bütçesi
Maliye Politikası

MUHASEBE : 85 SAAT
Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi
Ticari Aritmetik
İhtisas Muhasebesi
GENEL TEKRAR : 75 SAAT

İKTİSAT + HUKUK + MUHASEBE + MALİYE = TOPLAM 575 SAAT