Akademi Isparta

KPSS

KPSS Eğitim Programı AKADEMİ ISPARTA KPSS
Kurumumuzda Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Grubu öğrencilerine yönelik gruplarımız yer almaktadır. Akademi Isparta çatısı altında KPSS’ye hazırlanacak öğrenciler 8 aylık yoğun bir program dahilinde sınava hazır hale getirilmektedir. Her alanla ilgili verilen derslerin yanı sıra birebir etütler ve soru çözüm saatleriyle dersler pekiştirilmektedir. Kurumumuz sınava hazırlık sürecinde alanında kendini ispatlamış yayınevleri ile çalışmaktadır (yargı, ihtiyaç, pegem, yediiklim, beyaz kalem). Öğrencilerimize sürecin başında konu anlatımlı ders kitapları, yaprak testler, soru bankaları ve denem sınavları kurumumuz tarafından verilmektedir. Öğrencilerimize 8 aylık süreç içerisinde 10 tane kurumsal deneme, en az 7 tane Türkiye geneli deneme sınavı uygulanacaktır. Deneme sınavlardan sonra öğretmenlerimiz kendi alanlarıyla ilgili bölümlerin sorularını öğrencilerimizle beraber çözmektedir. Deneme sınavlarımıza dışarıdan katılan öğrenciler deneme sınavlarının çözümlerine katılabilmektedir. Kurumumuzda öğrenci olarak başvuran öğrencilerimiz kayıt yaptırmadan bir hafta boyuna tüm derslerimize misafir öğrenci olarak katılabilir ve bu süreç sonunda karar verebilirler. Genel yetenek - Genel Kültür
KPSS Eğitim Programı
Kurumumuzda genel kültür –genel yetenek derslerimiz haftanın 2 gününe yayılarak işlenmektedir. Haftanın iki gününde işlenen derslerin dışında diğer günlerde de birebir etüt ve soru çözüm saatleri ile 4 güne yayılmaktadır. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerimiz haftada iki saat işlenmektedir. Derslerimizi öğretmenlerimiz KPSSformatında konuları işleyerek sınav sistemindeki sorulara yönelik ve bu soruların çözümünde kullanılacak tekniklerle anlatmaktadır. KPSS Eğitim bilimleri
KPSS Eğitim Programı
Kurumumuzda eğitim bilimleri dersleri haftanın 7 gününe yayılarak işlenmektedir. Haftada 2 saat gelişim psikolojisi, 2 saat öğrenme psikolojisi, 2 saat rehberlik ve 2 saat soru çözümü şeklinde 8 saatlik bir programla derslerimiz yürütülmektedir. Bu üç alandaki derslerimizin bitimiyle öğretim yöntem ve teknikleri, program geliştirme ve ölçme-değerlendirme derslerimiz başlamaktadır. Haftanın iki gününde yapılan normal ders saatlerinin dışında birebir etüt ve soru çözüm saatleri ile öğrencilerimizin süreçten kopmadan sınava hazır hale gelmelerini sağlanmaktadır. Ösym eğitim bilimleri bölümünde yer alan soruları özellikle son yıllarda kurguladığı örnek olaylar üzerinden sormaktadır. Kurumumuzda verilen eğitim bilimleri dersleri tamamen bu örnek olaylar üzerinden anlatılmaktadır. Eğitim bilimleri derslerinde verilen anahtar kelimelerle soruların daha rahat çözümü sağlanmaktadır.
KPSS İktisat Alan Hakkında Bilgi
KPSS Alan iktisat sınavı oldukça yoğun bilgi gerektiren ve komplike sorulara sahip olmasıyla ülkemizde iktisat üzerine yapılan zor sınavlardan bir tanesidir. İktisadın tüm alt dallarını içinde barındıran 40 soru sorulmaktadır. Bu 40 sorunun konu dağılımları aşağıdaki gibidir;
KPSS Eğitim Programı
AKADEMİ ISPARTA Öğrencilerini KPSS İKTİSAT Sınavına Nasıl Hazırlar?
Öncelikle yüksek kademeli memuriyetlerde önemli katsayı değerlerine sahip olan iktisat sorularının çözümü oldukça önemlidir. Bu nedenle KPSS İKTİSAT bölümüne ayrı bir çaba sarf edilmesi gerekir. Ülkemizde örgün eğitim veren üniversitelerden mezun olan öğrencilerin bir çoğu KPSS İKTİSAT sınavında başarılı olamamaktadır. İktisat ortalaması 40 soru içerisinde 5-10 arasında değişmektedir. Bu vahim tablo oldukça düşündürücüdür. Bunun nedenleri şu şekilde sıralandırılabilir;
• Birçok örgün eğitim veren üniversitelerde sınavları yazılı yapılması sonucunda öğrencinin test sınavına uzak kalması
• Birçok üniversitede bazı öğretim görevlilerinin genel iktisat bilgisi vermesi yerine kendisinin derinlemesine uzmanlaştığı bilgileri öğrencilerle paylaşması. Sonuç olarak öğrencinin anlamlarını bilmediği alanlarla karşı karşıya kalması.
• Bazı İ.İ.B.F öğrencilerinin uzmanlık gerektiren böyle bir sınava çalışmadan girmesi
• Diğer nedenler

Tüm bunların bir sonucu olarak YES AKADEMİ’NİN KPSS iktisat sınavına yaklaşımı şu şekilde özetlenebilir;
Örgün yada uzaktan eğitim alan öğrencilerin iktisat konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları düşünülerek iktisat dersine en temelden (sıfırdan) başlanır.
2. İktisadın alt dallarından biri olan mikro iktisat bölümünden başlanarak en temelden uzmanlık seviyesine kadar bilgi verilir.
3. Kpss iktisat sınavında çıkan soruların üzerinde durularak bu soruların çözümü için gerekli teknik bilgilerle öğrenci donatılır.
4. Her hafta minimum 2 saat ders, 1 saat etüt yapılır. Sınava iki ay kala etüt saatleri arttırılır. İktisat öğretmeninin her gün kurumda olması nedeniyle (kadrolu) öğrenciler büyük bir avantaj sağlarlar.
5. Çeşitli kaynaklardan sağlanan sorularla her iktisat bölümü için minimum 1000 soru çözümü hedeflenir.
6. Sınava yakın yapılan denemelerle öğrencinin kafasına takılan soru işaretleri cevaplandırılır ve konuların pekiştirilmesi sağlanır.