Akademi Isparta

Yazılım Uzmanlığı

Yazılım Uzmanı
Yazılım Uzmanlığı , kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan iş süreçlerini elektronik ortama aktaran ve hayatı kolaylaştıran çözümler sunun kişidir.

Yazılım Uzmanı, kurumların yazılım gereksinimlerini analiz eden, proje planını ve tasarımını gerçekleştiren, geliştirme sürecini yöneten ve geliştirme sürecinde rol alabilen, proje sürecinde müşteri ile ilişkileri yönetebilen, yani yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında ve her kademesinde rol alabilecek kişilerdir.

Yazılım Uzmanlığı

Kimler Katılabilir?
Eğitim, temelden başlayacak ve uygulama ağırlıklı olacağından öğrencilerde herhangi bir yazılım bilgisi aranmamaktadır. Bilgisayar programlama ve yazılım geliştirme gibi konularda uzmanlaşarak, yazılım teknolojileri alanında kariyer sahibi olmayı hedefleyen, en az lise mezunu kişiler katılabilir. Eğitim müfredatı ve süresi, yazılım sektörüne SQL Server 2008 ve Visual Studio 2010 platformlarına hakim “Yazılım Uzmanı” yetiştirecek şekilde yapılandırılmıştır.

Eğitmen
Yazılım Uzmanlığı 2008 eğitimi Visual Studio 2010 ve SQL Server 2005/2008 platformlarında uygulama projeleri geliştirmiş, MCT ve MCPD sertifikalı profesyonel eğitmenlerce Türkçe olarak verilmektedir.

Uzmanlaşacağınız Teknolojiler
Microsoft VS 2010 Team Edition ile C# Teknolojisi
ASP. NET ve AJAX ile Web Uygulama Geliştirme Teknolojileri
ASP. NET ile Mobil Uygulama Geliştirme Teknolojileri
ADO. NET 4.0 ile Data Erişim Teknolojileri
Object Oriented Programming Teknolojisi
XML Servisleri ile Dağıtık Uygulama Teknolojileri
UML Teknolojisi
Windows Communication Foundation ve Windows Presentation Foundation
Microsoft SQL Server 2008 Veritabanı Programlaması

Uzmanlaşacağınız Teknolojiler
Eğitim sonunda tüm katılımcılara “Yazılım Uzmanlığı” katılım belgesi verilecektir. Bununla beraber Microsoft tarafından orjinal “Yazılım Uzmanlığı 2008 Eğitimi Katılım Belgesi” verilmektedir. İsteyen öğrenciler akademimiz bünyesindeki Prometric Test Merkezinde Microsoft firmasının online sınavlarına girerek yandaki uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarında sahibi olabilir. Bu sınavlar İngilizce olduğundan sınavlara girmek için temel seviyede İngilizce bilginizin olması gerekmektedir.